Praca Usługi

Jak zdobyć środki unijne na rozwój firmy?

Jak zdobyć środki unijne na rozwój firmy? Najszerszy zakres wsparcia mogą uzyskać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dotacje dla nich przewidziane są głównie w planach regionalnych województw, ale także z „Planu Inteligentnego Rozwoju” i Polski Wschodniej. W ciągu najbliższych 7 lat wsparcie poza dotacyjne będzie szerzej wykorzystywane, czyli pożyczki, poręczenia i pożyczki udzielane przez pośredników finansowych, w tym banki, a także pożyczki i fundusze poręczeniowe.

W porównaniu z notowaniami komercyjnymi ich warunki są korzystniejsze. Będą mogli cieszyć się niższymi stopami procentowymi i ułatwią firmie zdobycie wiarygodności. Dofinansowanie na badania, rozwój, infrastrukturę badawczą i wdrażanie innowacji możesz uzyskać w Planie Inteligentnego Rozwoju, Planie dla Polski Wschodniej oraz Planie regionalnym swojego województwa.

Pożyczka unijna na start dla firm

Jeśli prowadzisz biznes, w pełni rozumiesz, że firma (głównie mali i średni przedsiębiorcy) ma zwykłe potrzeby inwestycyjne, takie jak zakup nowego sprzętu, rozbudowa infrastruktury itp. Koszty te nie muszą wiązać się z dużymi innowacjami, ale mogą poszerzyć zakres produkcji lub usług. Mają również pozytywny wpływ na konkurencyjność Twojej firmy na rynku. Takie fundusze są udostępniane głównie w formie pożyczek. Będziesz musiał je zwrócić, ale ułatwią ci uzyskanie warunków spłaty niż w banku. Jeśli jednak chcesz uzyskać kredyt bankowy, pomoc może Ci również przynieść Europejski Fundusz. jak to jest? Udzielając gwarancji (gwarancji spłaty) takim bankom w Twoim imieniu.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą na terenach wiejskich, może Cię również zainteresować „Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Możesz uzyskać wsparcie od lokalnej grupy działania, która działa najczęściej wśród kilku sąsiadujących gmin. Pamiętaj, że Twoje pomysły muszą być dostosowane do lokalnych strategii. Zapytaj lokalny zespół ds. działań w lokalnym wydziale gminy. Ich listę można również znaleźć na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Pożyczki dla przedsiębiorców nie są tak trudne do zdobycia, wystarczą tylko chęci.

Działalność internetowa

Jeśli chcesz przygotować portal e-usługowy, rozwinąć e-commerce lub stworzyć tzw. portal „e-commerce”, możesz otrzymać dofinansowanie. Rozwiązanie B2B (Business-to-Business), które łączy system Twojej firmy z systemem partnera. Dodatkowo możesz przeznaczyć środki unijne na wprowadzenie systemów elektronicznych w swoim biznesie, np. w zarządzaniu firmą czy nawiązywaniu relacji z klientami.

Dofinansowanie – droga krajowa i europejska

Jak zdobyć środki unijne na rozwój firmy?
Jak zdobyć środki unijne na rozwój firmy?

Tego typu dofinansowanie można uzyskać w ramach Planu Regionalnego lub prowadzić firmę w Polsce Wschodniej w ramach Planu dla Polski Wschodniej. Najpierw przygotowujesz strategię firmy za granicą (tzw. Międzynarodowy model biznesowy). Możesz przeznaczyć dofinansowanie na przygotowanie się do realizacji strategii, a także możesz przygotować się do określonych działań, takich jak przygotowanie do modyfikacji produktów czy udział w targach i wizytach gospodarczych. Wniosek o wsparcie Projektu Polska Wschodnia został złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a w różnych regionach – do urzędów lub innych instytucji, które zostały wyznaczone do wykonywania tych zadań. W „Planie inteligentnego rozwoju” można również pozyskać środki na udział w określonych działaniach promocyjnych, tzw. Planach promocji przemysłowej i ogólnogospodarczej. Wniosek o wsparcie został złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zakres działalności przedsiębiorców 

Pomimo dużej liczby osób jako przedsiębiorca nadal nie możesz uzyskać finansowania we wszystkich obszarach. Wiele innych pomysłów może zostać zrealizowanych. Może chcesz ubiegać się o patent na rozwiązanie, wprowadzić firmę na giełdę, skorzystać z usług agencji doradczej – szczególnie poszukaj więcej możliwości w swoich planach regionalnych, planach inteligentnego rozwoju i planach Polski Wschodniej. Zweryfikuj swoje pomysły, kontaktując się z punktami informacyjnymi. Do 2020 roku Polska otrzymała nawet 20 mld euro z funduszy unijnych na wsparcie rozwoju firm. Niemal wszystkie firmy z sektora MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie z UE. Finansowanie można uzyskać w ramach programów krajowych i regionalnych.

 Zobacz koniecznie:

Wymogi – pożyczka na start

Choć planowane jest uzyskanie dofinansowania unijnego, aby jak najwięcej polskich firm mogło z niego skorzystać, nie każda firma może spełnić określone wymagania. Dla wielu przedsiębiorców przeszkodą może być również stosunkowo długi czas od złożenia wniosku do ostatecznego przelewu na konto. Jeśli Twoja firma nie ma możliwości otrzymania dotacji unijnych, warto poszukać dojrzałych produktów finansowych, np. Kredytów korporacyjnych. Pozwala na szybkie pozyskanie dodatkowych środków, które w większości przypadków można przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością. Obecnie osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mogą skorzystać z maksymalnie 254 opcji wsparcia w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w całej Polsce. Głównie z zakresu biznesu i przedsiębiorczości (inwestycje w infrastrukturę, szkolenia, wspieranie innowacji czy zakładanie firm), a także rynku pracy i bezrobotnych. Należy pamiętać, że każdy konkurs ma inne wymagania dla firmy kandydującej i inne ograniczenia dotyczące przyjęć.