Transport Usługi

OC przewoźnika

Ochrona przed skutkami szkód, do których doszło w związku z niewykonaniem bądź niedostatecznym wykonaniem umowy transportu ładunków to ubezpieczenie OC przewoźnika. OCP dotyczy przewoźników drogowym zajmujących się głównie przewozem różnych towarów. Chroni ono nie tylko przed uszkodzeniem towaru np. na skutek wypadku, ale też w przypadku pożaru lub kradzieży. Zakres ochrony OC przewoźnika jest dość szeroki. OC to polisa dobrowolna, ale bardzo ważna. Jak wygląda zakres terytorialny OC przewoźnika? Odpowiadamy w niniejszym artykule i zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

OC przewoźnika – najważniejsze informacje

Ubezpieczenie OC przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ jest przeznaczone dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą  w zakresie drogowego przewozu różnych towarów. Dotyczyć to może zarówno przewozu krajowego jak i międzynarodowego. Każdy z przewoźników powinien posiadać ważne ubezpieczenie OC. Jest także zobowiązany do pokrywania strat w razie uszkodzenia lub utraty przewożonego towaru.

Przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi przewozów krajowych, są odpowiedzialni za przesyłki w związku z Ustawą Prawo przewozowe. Natomiast ci, którzy świadczą usługi transportowe międzynarodowe odpowiadają za towar w związku z Konwencją o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR). Warto zdecydować się na OC przewoźnika, ponieważ można w taki sposób zyskać ochronę finansową w przypadku uszkodzenia lub utraty przewożonego towaru.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia towaru w trakcie transportu jest odpowiedzialność cywilna za uszkodzenia powstałe w trakcie przewozu – od momentu odebrania przesyłki, aż do jej wydania odbiorcy. Ubezpieczenie dotyczy przede wszystkim szkód rzeczowych, które polegają na uszkodzeniu lub zagubieniu przesyłki, a także szkód finansowych powstałych w wyniku opóźnienia w transporcie.

Osoba ubezpieczająca wypłaca odszkodowanie wtedy, kiedy do utraty, uszkodzenia lub straty finansowej dochodzi z winy przewoźnika. W przypadku uszkodzenia towaru bądź jego utraty z nie swojej winy przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności. Warto wspomnieć, iż ubezpieczenie przewoźnika jest dobrowolne zarówno w transporcie krajowym jak i międzynarodowym, warto jednak się na nie zdecydować. Dlaczego? Ponieważ nie tylko przychylniej patrzą na takie firmy potencjalni Klienci, jak i w razie szkód w trakcie przewozu towarów taka polisa zapewnia szybsze pokrycie roszczeń. 

Zakres terytorialny polisy

Dokonując przewozów w granicach naszego kraju, jak i poza jego granicami, warto zdecydować się na oba ubezpieczenia – OC przewoźnika w ruchu krajowym jak i OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym. W sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo świadczy tylko przewozy międzynarodowe, a tylko część trasy np. przebiega przez Polskę, to nie jest konieczne kupno OCPD w ruchu krajowym. 

OC przewoźnika
OC przewoźnika

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w międzynarodowym przewozie dotyczy również odpowiedzialności za uszkodzenia dokonane w Polsce. Jak to możliwe? Jest to możliwe, jeśli przewóz ma miejsce również na polskiej części trasy, która przebiega do granicy z krajem sąsiednim. OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym umożliwia także rozszerzenia zakresu ochrony na terytoria krajów o podwyższonym ryzyku.

Chcąc określić, jakiej polisy potrzebujemy, powinniśmy sugerować się informacjami obecnymi na liście przewozowym. W sytuacji, kiedy transport zaczyna się i kończy w Polsce, najlepsze będzie zakupienie OC przewoźnika w ruchu krajowym. Natomiast w momencie, kiedy towar jest przewożony z Polski na terytorium innego kraju (bądź na odwrót) to zastosowanie będzie mieć OCPD w ruchu międzynarodowym.

Co to jest kabotaż? Kabotaż to inaczej rozbudowanie polisy OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym. Firma, która wykonuje transport, który odbywa się wyłącznie poza granicami Polski, powinna dokonać zakupu rozszerzenia ochrony OC przewoźnika drogowego o przewóz kabotażowy. Ma on miejsce w związku z transportem międzynarodowym. 

Co zawiera dokument ubezpieczenia OC przewoźnika?

Polisa OCP zawiera kilka istotnych informacji. Na pierwszej stronie OC przewoźnika są przede wszystkim dane ubezpieczonego oraz dane zakładu ubezpieczeń. Znajdziemy tam również okres i zakres terytorialny ubezpieczenia OCP, a także zakres ochrony ubezpieczenia. Na pierwszej stronie jest także umieszczona informacja, czy polisa OC przewoźnika jest nowa czy może wznawiana. 

Na drugiej stronie ubezpieczenia OC przewoźnika https://www.hsn.com.pl/ubezpieczenie-oc-przewoznika/ znajdziemy natomiast informacje dotyczące terminów płatności, wysokości składek oraz sposobu dokonywania płatności. Koszt ubezpieczenia OC przewoźnika jest zależny od wielu czynników i jest ustalane przez towarzystwa ubezpieczeniowe indywidualnie. W zależności od tego, jaki jest zakres ochrony, całkowity koszt zakupu takiego ubezpieczenia może wynieść nawet do kilku tysięcy złotych rocznie. Umowa jest najczęściej podpisywana na okres 12 miesięcy. Na końcowy koszt polisy przewoźnika drogowego wpływa przede wszystkim zakres przewozu i usług ubezpieczeniowych.

Full Polisa Łukasz Wnuk
Promienna 33B
05-200 Marki
609 103 308
www.fullpolisa.pl/