Usługi

OC dla firmy

Nie da się ukryć, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej to dość problematyczna kwestia. Wymagany jest od nas nie tylko odpowiedni pomysł biznesowy, ale również spora odwaga. To na właścicielu ciąży odpowiedzialność za pracowników, mienie i ewentualne szkody, które zostaną wyrządzone. Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie OC dla firmy? Co powinniśmy ubezpieczyć prowadząc przedsiębiorstwo? Na co warto zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie firmy? Dlaczego posiadanie ubezpieczenia dla przedsiębiorców to dobre rozwiązanie? W celu uzyskania odpowiedzi na te pytania serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem, który z pewnością rozwieje wszelkie wątpliwości czytelników w tym zakresie. 

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie OC dla firmy?

oc na firmę BiałystokNa dzień dzisiejszy największą popularnością cieszy się ubezpieczenie OC dla firmy https://www.fullpolisa.pl/. Warto w tym miejscu zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest to produkt obowiązkowy, jednakże nie zmienia to faktu, że wielu właścicieli wybiera takie rozwiązanie. Dla części osób zastanawiająca może okazać się kwestia tego, co tak właściwie wchodzi w zakres podstawowego ubezpieczenia. Otóż jest to odpowiedzialność cywilna za potencjalnie występujące szkody osobowe lub rzeczowe, które są wyrządzone osobom trzecim, ze względu na prowadzenie działalności. W zakres tego produktu wchodzą szkody, które powstały na skutek posiadanego przez właściciela mienia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby OC dla firmy rozszerzyć o dodatkowe klauzule- w ten sposób jesteśmy w stanie spersonalizować produkt w taki sposób, aby wpisywał się w nasze potrzeby. Przykładem jest chociażby OC pracodawcy, OC za produkt, OC najemcy nieruchomości, OC dla konkretnych działalności. Ten pierwszy chroni odpowiedzialność cywilną, jeśli dojdzie do szkód osobowych i rzeczowych. Jeśli chodzi o OC za produkt, to jest to gwarancja ochrony, jeśli szkoda zostanie wyrządzona osobie trzeciej przez produkt ubezpieczającego.

Co powinniśmy ubezpieczyć prowadząc przedsiębiorstwo?

OC dla firmySkoro posiadamy już informacje na temat tego, jaką ochronę gwarantuje ubezpieczenie OC dla firmy, warto dowiedzieć się, co tak właściwie warto ubezpieczyć. Okazuje się bowiem, że odpowiedzialność cywilna nie jest jedynym przedmiotem, który może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową. W zależności od tego, jaki jest zakres i profil działalności, każdorazowo powinniśmy pomyśleć czy mienie, które znajduje się w naszym wyposażeniu, nie jest narażone na pewne grupy ryzyka. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że im cenniejsze posiadamy urządzenia, meble, nieruchomości czy też maszyny, tym poważniej powinniśmy zastanowić się nad potencjalnej ochronie majątku w przypadku uszkodzeń, zniszczenia mienia lub kradzieży. Godne uwagi jest ubezpieczenie od ognia, kradzież z włamaniem, rabunku, a także innych zdarzeń losowych. Zabezpieczeniem możemy objąć budynki i inne nieruchomości, mienie pracowników, wartości pieniężne, urządzenia, maszyny, środki obrotowe. Dodatkowo ubezpieczyć można ładunki będące w transporcie, sprzęt elektroniczny, szyby, szklane elementy, majątek firmy.

Na co warto zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie firmy?

Wbrew pozorom dobór zakresu i przedmiotu polisy ubezpieczenia ma ogromne znaczenie. Każdorazowo właściciel powinien doszczętnie przeanalizować sytuację, a także wszelkie potrzeby. Istotne jest bowiem, aby ubezpieczyciel był skłonny do tego, by uznać indywidualne wymagania ubezpieczającego. Bardzo wygodna firma, która ułatwia przedsiębiorcom poruszanie się w gąszczu przygotowanych ofert, jest skumulowanie niezbędnych parametrów ubezpieczenia w pakiecie. W ten sposób nie tylko ustalimy zakres i przedmiot polisy, ale również ogólny koszt OC dla firmy. Jest to stosunkowo prosta w odbiorze forma prezentacji oferty, którą przygotowano specjalnie dla przedsiębiorców. Ubezpieczenia w zdecydowanej większości przypadków zawierane są na okres roczny. Niekiedy może się okazać, że umowa na dłuższy okres czasu sprawi, iż końcowy koszt ubezpieczenia będzie znacznie niższy. Pamiętajmy o tym, że ubezpieczyciel wypłaci środki, jeśli do zdarzenia nie doszło w sposób umyślny. Kluczowe znaczenie ma również kwestia wykluczeń w ofercie ubezpieczyciela. 

Dlaczego posiadanie ubezpieczenia dla przedsiębiorców to dobre rozwiązanie?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ogromne znaczenie ma OC dla firmy https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-oc-firmy-i-dzialalnosci-gospodarczej/bialystok/. Otóż ubezpieczenie dla przedsiębiorców pozwala poczuć, że jeśli dojdzie do nieszczęśliwego lub niespodziewanego wypadku, wówczas można liczyć na wsparcie finansowe. Ochrona majątku to jeden z aspektów posiadania ważnej polisy- właściwie nie da się go przecenić. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że zdarzenia losowe mogą spowodować duże szkody dla funkcjonowania firm, w konsekwencji odczuwane jest nie tylko obciążenie finansowe, ale również psychiczne, co niekiedy ma jeszcze poważniejsze skutki. Wypłata środków pochodzących z ubezpieczenia to sposób, który w dużym stopniu przyczynia się do poprawy danej sytuacji.

Full Polisa Łukasz Wnuk
Promienna 33B
05-200 Marki
609 103 308
www.fullpolisa.pl/