Edukacja

Szkoła językowa dla dzieci jak założyć?

Każda szkoła językowa dla dzieci oferuje kursy językowe dostosowane do określonej grupy wiekowej ucznia. Uczniowie zyskują nie tylko gruntowną wiedzę, ale również niezbędne certyfikaty. Lektorzy wcale nie muszą kończyć studiów, choć wymagania dotyczące pracy z dziećmi są jednak większe. Aby prowadzić szkolę językową, nie trzeba mieć jednak żadnych kwalifikacji. Ważny jest jednak lokal, np. sala szkolna. Decydując się na wynajem sal szkolnych, można zyskać automatycznie całe wyposażenie, w tym tablice i ławki. Można również stworzyć własny budynek i zaadaptować go na potrzeby edukacyjne. To jednak zawsze stosunkowo duży wydatek, choć z pewnością ma swoje zalety związane z prawem własności.

Jak otworzyć szkołę językową?

Działalność szkoły językowej to jedna sprawa. Przedtem należy jednak spełnić określone kryteria, które pozwalają szkołę w ogóle otworzyć. Po pierwsze należy zadbać o ustanowienie odpowiedniej formy prawnej dla szkoły. Ustawodawca pozostawia dużą dowolność, wykluczając tylko spółkę partnerską zarezerwowaną dla osób wykonujących wolny zawód. Pozostałe dostępne opcje to po pierwsze jednoosobowa działalność gospodarcza, która stanowi obecnie najtańszą i najprostszą opcję. Po drugie spółka cywilna, która przeznaczona jest dla osób, które planują pracę ze wspólnikiem. Spółka pozbawiona jest jednak osobowości prawnej. Dostępne rodzaje spółek to: jawna, komandytowa oraz komandytowo-akcyjna. Pozostają jeszcze kapitałowe spółki handlowe, które mają osobowość prawną. Aby otworzyć taką spółkę, wymagany jest kapitał zakładowy. Dostępna jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka akcyjna.

Jak wybrać formę opodatkowania dochodów dla szkół językowych?

Aby otworzyć szkołę językową dla dzieci, należy także określić formę opodatkowania. Spośród dostępnych można wybrać:

– opodatkowania na zasadach ogólnych. Jeśli przedsiębiorca nie zdecyduje samodzielnie o formie opodatkowania, zostaje ona przypisana mu automatycznie. Podatek wynosi wtedy 17% i odliczany jest od dochodu po obniżeniu go o kwotę wolną od podatku. Wyższy podatek, 32%, obowiązuje gdy przedsiębiorca przekroczy pierwszy próg podatkowy. Może natomiast korzystać z ulg podatkowych i odliczeń. Ponadto, od podstawy opodatkowania można odjąć uiszczone składki na ubezpieczenie zdrowotne,

– podatek liniowy. Posiada stałą wartość podatków. Przedsiębiorca może zdecydować o tej formie opodatkowania w trakcie otwierania firmy, jak i na dalszych etapach jej działania. Kiedy podatek liniowy się opłaca? W sytuacji gdy roczne dochody firmy są wyższe niż pierwszy próg podatkowy. Decydując się na podatek liniowy, nie mamy jednak możliwości korzystania z ulg podatkowych,

– ryczałt ewidencjonowany. Stanowi uproszczoną postać rozliczania podatku, która bazuje na uzyskanych przychodach. Dla szkoły językowej, która oferuje między innymi szkolenia językowe dla firm lub prowadzi wyłącznie zajęcia dla dzieci, podatek stanowi 20%. Z czym wiąże się ta forma podatkowania? Decydując się na ryczałt ewidencjonowany, nie ma możliwości rozliczania się wspólnych rozliczeń z małżonkiem ani jako rodzic samodzielnie wychowujący dziecko. Podatnikowi nie przysługują również odliczenia ulg dla dzieci. Może natomiast odliczyć składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

– karta podatkowa. Ta forma opodatkowania przewidziana jest dla konkretnej grupy osób i podmiotów. Po pierwsze dla osób fizycznych, które mają własną działalność gospodarczą. Po drugie dla spółek cywilnych osób fizycznych. Kiedy wybrać tę formę opodatkowania? Po pierwsze rejestrując firmę w CEDIG. Po drugie na formularzu PIT-16 do urzędu skarbowego. Decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podejmuje naczelnik urzędu skarbowego, ustanawiając jednocześnie wysokość podatku. Wysokość podatku jest inna na każdy rok podatkowy. Jakie czynniki wpływają na ostateczną kwotę? Wysokość podatku zależy od liczby zatrudnionych w firmie osób, a także liczby mieszkańców, której działalność prowadzi szkoła językowa dla dzieci czy szkoła językowa oferująca szkolenia językowe dla firm.

Ważną informacją jest to, że zakładając spółkę komandytową, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę komandytowo-akcyjną czy akcyjną, należy uwzględnić, że na jej początkowe dochody zostaje nałożony podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

Jakie są dalsze kroki zakładania szkoły językowej?

Zakładając szkołę językową dla dzieci, należy wybrać właściwy kod PKD, który następnie wpisujemy we wniosku o wpis działalności do rejestru. Warto zastanowić się nad kodami odpowiednio wcześniej. Później można działalność zarejestrować. Jednocześnie należy wybrać odpowiednie biuro księgowe lub samodzielną księgową. Jeśli chodzi o szkoly jezyka angielskiego cennik jest również bardzo ważny. Wybierając szkolę jezykow cennik jest jednym z podstawowych elementów, który analizują rodzice. Ostatnim elementem jest założenie konta firmowego, który pozwoli przyjmować, jak i nadawać przelewy. Później, dbając o odpowiednie marketing, można szkołę językową dla dzieci otworzyć.