Prawo

Jak przebiega windykacja

Windykacją określa się proces, podczas którego podejmowana jest próba odzyskania pieniędzy od dłużnika. Firmy windykacyjne zajmują się ściąganiem należności z różnorodnym okresem przedawnienia. Na terenie Polski kancelarii windykacyjnych jest wiele. I wierzyciele bardzo chętnie korzystają z ich pomocy. Windykacja należności jest procesem złożonym, składającym się z wielu aspektów. W związku z tym postanowiliśmy przedstawić Państwu kilka kluczowych informacji odnoszących się do przebiegu windykacji wierzytelności.

Dla kogo będzie przydatna windykacja?

Jeżeli chodzi o przydatność windykacji to z całą pewnością należy stwierdzić, iż będzie ona przydatna dla każdej osoby, która ma problem z odzyskaniem swoich należności od dłużnika. Windykacja prawna ma na celu ochronę wierzyciela przed stratami wynikającymi z nieodpowiedniego zachowania się dłużnika. Bez znaczenia jest więc to, czy wierzycielem jest osoba prywatna, małe, czy też duże przedsiębiorstwo. Im proces windykacji rozpoczyna się wcześniej, tym większe szanse na znacznie szybsze odzyskanie długu, od osoby, która nie wywiązała się z umowy. Podmiot, któremu zależy na odzyskaniu środków finansowych ma możliwość skierowania się z prośbą o pomoc do zewnętrznej firmy windykacyjnej, ale nawet na możliwość skierowania pozwu do sądu w celu przeprowadzenia egzekucji komorniczej.

Różnica między windykacją miękką, a windykacją twardą

Podstawową różnicą między windykacją miękką, a windykacją twardą jest przede wszystkim, iż podczas zastosowania windykacji miękkiej zostają podjęte takie metody, które mają za zadanie zmusić dłużnika do jak najszybszego uregulowania swoich zobowiązań finansowych. Oczywiście, windykacja miękka jest wykorzystywana na wstępnym stadium zadłużenia i w tym czasie wykonywane są częste telefony do dłużnika, zostają wysyłane wiadomości sms, wiadomości e-mail, jak również ponaglenia listowne. Natomiast, jeżeli chodzi o windykacje twardą to podczas jej przeprowadzania zostają wykorzystywane metody o wiele bardziej dotkliwe dla dłużnika, które polegają na wizycie windykatora terenowego w miejscu zamieszkania dłużnika, jak również skierowanie sprawy do sądu, aby móc podjąć egzekucję komorniczą. Zastosowanie windykacji na wcześniejszym etapie daje możliwość większej skuteczności odzyskania należności finansowych od dłużnika ze strony wierzyciela.

Czego nie może zrobić windykator?

Warto zaznaczyć, iż windykator nie jest funkcjonariuszem publicznym, ale jego zadaniem jest działanie na podstawie oraz w ramach prawa. W związku z tym osoba pełniąca taki zawód nie ma możliwości wejścia do domu dłużnika bez jego zgody i bez uprzedniego poinformowania o takim zamiarze. Oprócz tego zadaniem windykatora jest wyłącznie przypominanie o spłacie zaległości. Dlatego, telefony i inne ponaglenia, które taka osoba wykonuje nie mogą przybrać charakteru nękania. Windykator nie ma możliwości również nachodzenia dłużnika w jego miejscu pracy, jak również straszenia go egzekucją komorniczą. Choć następstwem nie spłacania kredytów jest egzekucja komornicza. Każda osoba, która ma podstawy uważać, iż windykator złamał prawo, może złożyć stosowną skargę do Komisji Nadzoru Finansowego. Trzeba również pamiętać, że w sytuacji, gdy nasz dług przejmuje zewnętrzna firma windykacyjna, warto dokładnie ustalić, komu należy spłacić dług, czy firmie windykacyjnej, czy pierwotnemu wierzycielowi. Gdyż takie sytuacje bardzo często budzą wątpliwości wśród dłużników bo dostaniu pisma od firmy windykacyjnej.

Postępowanie polubowne

Jeżeli chodzi o kwestię postępowania polubownego odnoszącego się do windykacji to trzeba zaznaczyć, iż celem takiego postępowania jest przede wszystkim: jak najszybsze ściąganie należności, jak również ustalenie aktualnej sytuacji finansowej dłużnika, czy jest szansa na szybkie odzyskanie należności.

Czym jest windykacja powiernicza z zaliczką?

Windykacja powiernicza z zaliczką jest to nic innego, jak proces windykacji, podczas którego wierzyciel natychmiastowo ma możliwość otrzymania nawet 90 procent zaliczki na poczet należności, które mu przysługują.

Czym jest windykacja na zlecenie?

Windykacją na zlecenie odnosi się w szczególności do tego grona wierzyciele, w stosunku do których obowiązuje zakaz cesji, nie pozwalający na przekazanie wierzytelności do zewnętrznej firmy windykacyjnej. Wierzyciel w takiej sytuacji ma możliwość wyłącznie przekazać pełnomocnictwo firmie zewnętrznej, ale nie może sprzedać wierzytelności w pełni. W takim przypadku, firmy windykacyjne działają w imieniu i na rzecz swojego klienta.

Ostatni etap – egzekucja komornicza

Egzekucja komornicza jest ostatnim z etapów odzyskania należności finansowych od dłużnika. Aby egzekucja komornicza mogła się rozpocząć w pierwszej kolejności najważniejsze jest uzyskanie tytułu wykonawczego od sądu. Podczas egzekucji komorniczej, komornik ma możliwość dokonania licytacji z majątku dłużnika, jak również zająć wynagrodzenie takiej osoby. W sytuacji, gdy dochodzi o zajęcia wynagrodzenia to w przypadku umowy zlecenia oraz umowy o dzieło komornik ma możliwość zajęcia całego wynagrodzenia.