Prawo Usługi

Transkrypty rozpraw

Transkrypty rozpraw jako forma usprawnienia wymiaru sprawiedliwości: Stosowanie stenogramów rozpraw sądowych nie zawsze przynosi pożądane rezultaty. Często pomijane są istotne fragmenty przemówienia, co prowadzi do błędnego przedstawienia sprawy. 1 lipca 2010 to się zmieniło. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego wprowadziła obowiązkowe umowy cyfrowe. Zamierzają nagrać obraz i dźwięk z całego procesu.

Ponadto, aby usprawnić ten proces, stosuje się tzw. stenogramy sądowe, które konwertują otrzymane nagrania na formę pisemną. Format ten jest idealny dla prawników, ponieważ pozwala zaoszczędzić czas i skupić się na najważniejszych momentach danej sprawy.

Protokoły elektroniczne podczas procesu przesłuchania

Po wejściu w życie nowej ustawy wszystkie sale sądowe zostały wyposażone w sprzęt rejestrujący i odpowiednie oprogramowanie. Można nagrywać obrazy z dźwiękiem i tylko dźwiękiem. Ta forma umożliwia nagrywanie wszystkich spontanicznych zdań i słów podczas rozprawy. Dzięki niemu można wykryć również dodatkowe dźwięki, takie jak trzaskanie drzwiami czy dźwięk opuszczania sali sądowej. Ważnym aspektem jest to, że obowiązki takie dotyczą wyłącznie spraw cywilnych i wykroczeniowych. Nie dotyczy to jednak rozpraw karnych. Odsłuchanie całego nagrania, uchwycenie ważnych klipów i przygotowanie się do kolejnej rozprawy sądowej prawnika jest jednak niezwykle pracochłonne. Tak narodziła się idea sporządzania transkrypcji sądowych przez zawodowych skrybów.

Transkrypty sądowe i adwokaci pracują wydajniej

Transkrypty rozpraw
Transkrypty rozpraw

Elektroniczne umowy i akta sądowe zaczynają tworzyć spójną całość. Uzupełniają się i sprawiają, że praca prawników i sądów jest efektywniejsza i wydajniejsza, którzy nie spędzają już dużo czasu na słuchaniu nagrań i przygotowywaniu niezbędnych notatek. Szybko i łatwo znajdą wszystko w przygotowanej formie pisemnej. Oczywiście transkrypcja odbędzie się tylko wtedy, gdy będzie tego wymagała sytuacja. Wykonuje się ją na specjalne zlecenie w celu sporządzenia odpisu dla Prezesa Sądu. List powinien zawierać informacje takie jak termin transkrypcji, cel i segmenty do przetłumaczenia na formę pisemną. Transkrypcje sądowe są oczywiście opatrzone odpowiednimi klauzulami poufności i oprócz szczegółowego zapisu wszystkich rozmów, które odbyły się w sądzie, posiadają dodatkowe znaczniki dźwiękowe i czasowe, dzięki czemu łatwiej odnaleźć dany fragment tekstu w nagraniu .

Transkrypcje sądowe są sporządzane w wyjątkowych okolicznościach. Może to mieć miejsce, gdy zeznania konkretnego świadka są niezwykle istotne dla przebiegu sprawy lub gdy sprawa jest kierowana do sądu do dalszego rozpoznania. Transkrypcje są przechowywane w aktach sprawy wraz z umowami cyfrowymi. Są one wstępnie zatwierdzone i wydrukowane. Ponadto powinna być również włączona do systemu biblioteczno-biurowego sądu prowadzącego sprawę.

Zasady sporządzania transkrypcji sądowych

Gotowy stenogram jest przejrzystym i niezwykle czytelnym zapisem procesu sądowego. Ponieważ stenogramy sądowe są wykonywane przez wykwalifikowany personel, ryzyko błędu jest niewielkie. Dzięki formie pisemnej można zrozumieć nawet najbardziej niejasne fragmenty dialogów. Adwokaci pracujący z takimi dokumentami mają możliwość szybkiego wyszukania interesujących ich fragmentów tekstu i dokonania odpowiednich adnotacji lub wyciągnięcia wniosków. Zadaniem skryby jest również perfekcyjne przekazanie przesłania i kontekstu danej wypowiedzi. Transkrypcje muszą być wykonane dokładnie tak, jak zostały zapisane. Nie można używać sprostowań ani synonimów.

Oprócz dostarczania transkryptów papierowych w formie drukowanej, dostępne są dwa inne kanały dystrybucji. Pierwszy program do udostępniania za pośrednictwem mediów elektronicznych, umieszczania nagrań, transkrypcji, notatek publicznych oraz pozwalający na swobodną obsługę dokumentów na nośnikach elektronicznych. Dzięki temu ważne informacje mogą być przekazywane sędziom i stronom postępowania w sposób nieinwazyjny. Drugą metodą jest użycie portalu do udostępnienia transkrypcji. Jest on umieszczany w systemie biura repertuarowego jako dokument. Pozwala to wcześniej uwierzytelnionym użytkownikom na bezpłatny dostęp do dokumentów przez krótki okres czasu. Wspiera także pracę sądów i zwiększa dostęp do dokumentów.

Transkrypcje sądowe podlegają pewnym zasadom. To, co każda osoba stwierdza, musi być oznaczone i odpowiednio opisane. Niezrozumiałe treści również mają swoje symbole, podobnie jak dźwięki dochodzące z pomieszczenia czy odgłosy wydawane przez ludzi (płacz, śmiech). Słowa lub zdania, których transkrypcjonista nie może zrozumieć, są pisane tak, jak są słyszane. Te, których pisownia jest nieznana, są pisane fonetycznie.