Nieruchomości Usługi

Zarządzanie nieruchomościami w Warszawie

Zarządzanie nieruchomościami w Warszawie to wszelkie czynności związane z nieruchomościami prowadzone na rzecz właściciela. Takie działania stają się coraz bardziej popularne ze względu na coraz większą dostępność nieruchomości. Jak wszyscy wiemy, najpopularniejszą inwestycją jest zakup domu lub mieszkania. Biznesmeni inwestują swoje pieniądze w budynki komercyjne, aby lokatorzy byli opłacalni, podczas gdy zwykli obywatele wolą mieszkania dla zysku w postaci wartości dodanej i czynszu.

Zarządzanie Nieruchomościami w Warszawie

Pojęcie zarządzania nieruchomościami można interpretować w różny sposób. Zarządzanie nieruchomościami, szeroko rozumiane w Warszawie, to kurcząca się piramida regulatorów, którzy w jakiś sposób wpływają na rynek i późniejsze wykorzystanie nieruchomości, aby służyć wszystkim interesom kupujących i sprzedających, a także wynajmujących i najemców.

Widzimy, że wszystkie funkcje, nie tylko prawne, ale także technologiczne, są całkowicie na barkach firmy takiej jak nasza. Jednocześnie najważniejszą rzeczą jest spełnienie wymagań klienta, które ustala się na początku współpracy z naszą firmą. Głównym kierunkiem naszych działań jest określenie wykonalności wymagań właściciela i ich późniejsza realizacja.

Warszawskie Etapy Zarządzania Nieruchomościami:

 • Zarządzanie nieruchomościami w Warszawie
  Zarządzanie nieruchomościami w Warszawie

  Zachowaj niezbędne dokumenty dotyczące nieruchomości, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obsługi należności finansowych.

 • Wybierz i zweryfikuj wykonawców, którzy świadczą usługi sprzątania, także w okresie zimowym.
 • Wybierając wykonawców, którzy będą przeprowadzać regularne kontrole zgodnie z prawem budowlanym, stale współpracujemy z ekspertami posiadającymi odpowiednie uprawnienia, aby zagwarantować korzystne ceny i profesjonalne wykonanie powierzonych im zadań.
 • Wybierz wykonawców, którzy świadczą usługi serwisowe, bieżące remonty nieruchomości i naprawy urządzeń technicznych.
 • Przygotuj listę konserwacji zgodnie z umową o stanie technicznym nieruchomości.
 • Przechowywanie dokumentów przewidzianych prawem budowlanym i decyzjami dozoru technicznego, w szczególności przechowanie dokumentacji technicznej, sporządzanie obowiązkowych protokołów dozoru technicznego, sporządzanie protokołów i protokołów kontroli kominowej.
 • Prowadzenie na bieżąco ewidencji wniosków o ochronę i ich realizacji, tj. rozliczenie faktur/fakturowanie najemcom, monitorowanie płatności, procedury windykacyjne, w tym przygotowywanie dokumentacji dla działu prawnego właściciela.
 • Negocjuj eksmisje z lokatorami.
 • Uczestniczył w postępowaniach sądowych w sprawach o przymusowe eksmisje.
 • Przygotuj raporty okresowe według ustalonych zasad.

Strategiczne zarządzanie nieruchomościami w Warszawie

Profesjonalne podejście do zarządzania opiera się przede wszystkim na tym, że praca prowadzona jest kompleksowo i nieprzerwanie. Zarządzanie gospodarcze to ciągła analiza i doskonalenie struktur przychodów i kosztów bezpośrednio związanych z użytkowaniem i utrzymaniem nieruchomości. Eksperci naszej firmy zawsze pracują nad minimalizacją kosztów i zwiększeniem zysków. Dzięki temu właściciel może korzystać z nieruchomości w sposób naprawdę efektywny i opłacalny.

Zobacz oferty zarządców:

Zarządzanie prawne nieruchomością obejmuje przygotowanie wszelkich dokumentów, które określają własność obiektu. Sekcja ta obejmuje również rachunkowość nieruchomości. Zarządzanie techniczne to zespół działań mających na celu utrzymanie stanu samego obiektu i całej komunikacji, aby zapewnić jego pełne funkcjonowanie. Dzięki tak szerokiemu podejściu do rozwiązywania problemów nasza firma osiąga naprawdę dobre wykorzystanie właściwości usług.

Utrzymanie techniczne nieruchomości

Techniczna konserwacja systemu to zaplanowany zestaw działań mających na celu zapobieganie i eliminowanie bieżących awarii eksploatacyjnych systemu i urządzeń w celu zapewnienia komfortowych warunków zakwaterowania oraz bezpieczeństwa personelu w obiekcie.
Konserwacja systemów zasilania i oświetlenia. Naprawa następujących elementów i zespołów: rozdzielnice główne, instalacje elektryczne, oświetlenie, elementy instalacji elektrycznej, liczniki energii elektrycznej.
Utrzymanie sieci wodno-kanalizacyjnych. Naprawa następujących podzespołów i zespołów: wodomierze, zestawy pompowe, sieci wodociągowe i piony wodne, armatura wodno-kanalizacyjna, wewnętrzne sieci kanalizacyjne.
Konserwacja instalacji grzewczych i ciepłej wody. Naprawa następujących elementów i zespołów: ciepłomierzy, wodno-kanalizacyjnych, urządzeń grzewczych, armatury, instalacji ciepłej wody użytkowej, zaworów regulacyjno-odcinających, pomp i automatyki.

Zarządzaj nieruchomością najemcy lub wynajmującego

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi zarządzania nieruchomościami w Warszawie. Dzięki fachowemu doradztwu nasi klienci mogą uzyskać ocenę opłacalności inwestycji, zrozumieć ryzyka związane z zakupem nieruchomości oraz sposoby ich minimalizacji. Zapewniamy wsparcie w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, rejestracji w Urzędzie Podatkowym i Statystycznym.

Na etapie nabywania tytułu zajmujemy się wszystkimi aspektami zarządzania nieruchomością: od opracowania dokumentów, przygotowania umów, po zakończenie negocjacji z najemcą w sprawie eksmisji mieszkania. Gdy właściciel zdecyduje, że chce sprzedać nieruchomość, wspieramy go od początku do momentu przekazania dokumentów kupującemu.